2013. október 13., vasárnap

32-es kardforma 4.


Raymond Smullyan: A tao hallgat

A keresztényeknek - kerül, amibe kerül - mindenképpen meg kell győzniük a pogányokat és az ateistákat Isten létezéséről, hogy lelküket megmentsék a kárhozattól. Az ateistáknak - kerül, amibe kerül - mindenképp meg kell győzniük a keresztényeket arról, hogy az istenhit nem több  gyerekes, primitív babonánál, mely csak árt a társadalmi haladásnak. Így aztán üvöltöznek, egymás torkának esnek, vég nélkül csatáznak. Míg a taoista bölcs békésen üldögél a folyó partján egy verseskötet, egy pohár bor vagy néhány ecset és paletta mellett. Átadja magát a tao élvezetének, és egy cseppet sem izgatja, létezik-e egyáltalán a tao. A bölcsnek semmi szüksége rá, hogy bizonyítsa a tao létezését, teljesen leköti annak élvezete.

Raymond Smullyan: A tao hallgat

2013. május 30., csütörtök

Örkény

ÖRKÉNY ISTVÁN:  AZ ÉLET ÉRTELME

Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú.
Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú.
Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami.
Hát akkor mi?

Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.


vö.:

2013. május 15., szerda

„Rájöttem, hogy a Busido a halálban gyökerezik.”


Egy napon Tadzsima-no-kamit fölkereste a sógun egyik testőrtisztje, s arra kérte, adjon neki vívóleckét.
„- Amennyire meg tudom ítélni, magad is mestere vagy a kardnak. Még mielőtt mester-tanítvány lenne belőlünk, kérlek, áruld el nekem, melyik iskolához tartozol – mondta a mester.
- Szégyellem ugyan, de megvallom, hogy én bizony, sohasem tanultam ezt a művészetet – felelte a testőr.
- Csúfot akarsz űzni belőlem? Én a tiszteletre méltó Sógunnak magának vagyok a vívómestere, s biztos lehetsz benne, hogy az én szemem nem csal.
- Bocsánatát kérem, uram, nem akartam kétségbe vonni érdemeit, de így igaz: én nem tudok semmit.
 A makacs tagadás hallatán a vívómester elgondolkodott. Végül is így szólt:
- Ha mondod, bizonyára így van. Hanem abban bizonyos vagyok, hogy valaminek a mestere vagy, csak azt nem tudom, minek.
- Hát, ha ennyire ragaszkodik hozzá, rendben van. Valóban van egy dolog, amiben tökéletes mesternek mondhatom magam. Még kisgyerek voltam, amikor az a gondolatom támadt, hogy ha szamuráj leszek, semmilyen körülmények közt sem félhetek a haláltól. Attól kezdve szüntelenül a halál gondolatával viaskodtam, egészen néhány évvel ezelőttig. Azóta ez a gondolat teljesen megszűnt számomra. Lehetséges, hogy erre gondol?
- Éppen erre! – kiáltotta Tdzsima-no-kami. – Ezt éreztem meg benned, s nagyon örülök, hogy ítéletemben mégsem csalódtam. A kardvívásnak a legvégső titka éppen abban áll, hogy meg kell szabadulni a halál gondolatától. Tanítványok százait neveltem már erre, de még egyetlen egy sem akadt köztük, aki valóban elérte volna a kardvívás végső tökélyét. Neked nincsen szükséged vívóleckére, te már mester vagy.”

Hagakure (idézi: Miklós Pál: A Zen é a művészet)


2013. május 8., szerda


A belső elemek inkább az elemi energiák, nem a formák. A testünkben fizikai energiák vannak, melyek pumpálják a vért, megemésztik az ételt, s hővel látják el a neuronjainkat, valamint jelen vannak a sokkal finomabb energiák, melyektől egészségünk és képességeink függenek, s alapként szolgálnak. (…)
Sok olyan finom energia van, ami nem érzékelhető fizikai mérőműszerekkel, de elérhető a jóga és az elmélyülés gyakorlása közvetlen tapasztalása által. Az elemi energia finom szintjét nemcsak a test belsejében találjuk meg, hanem abban az energiadimenzióban is, melyet a feng shui, vagyis a tárgyak helyes elrendezését tanító kínai művészet avatott gyakorlója saját környezetében érez.

Tenzin Wangyal Rinpócse: Gyógyítás formával, energiával és fénnyel

2013. április 23., kedd

yang 24

Yang 24-es forma

1.  Nyitás
2. Vadló sörényének szétválasztása
3. Fehér daru kiterjeszti szárnyát
4. Térdsöprés
5. Hárfa pengetése / Játék a gitáron
6. Majmok visszaterelése
7. Ragadd meg a madár farkát (bal)
8. Ragadd meg a madár farkát (jobb)
9. Egyenes ostor
10. Felhőben járó kezek
11. Egyenes ostor
12. Ló hátának paskolása
13. Sarokrúgás (jobb)
14. Ökölütés fülre
15. Fordulás és sarokrúgás (bal)
16. Kígyó a földre lapul, aranykakas egylábon áll (bal)
17. Kígyó a földre lapul, aranykakas egylábon áll (jobb)
18. Szép hölgy dolgozik a szövőszéken
19. Tű a tenger fenekén
20. Legyezőnyitás
21. Fordulás, hárítás, és ütés
22. Látszólagos zárás
23. Öleld át a tigrist (keresztező kezek)
24.  Zárás

2013. március 8., péntek


Egy másik kontemplációs gyakorlat a testhelyzetek tudatosítása, mely a meditációt az egyetlen rögzített helyzet határain túlra is kiterjeszti. A test négy alapvető helyzetet vehet fel – járás, állás, ülés és fekvés -, amelyhez a testhelyzet egyéb, az egyikből a másikba való átmenetet jelentő változatai járulnak. A testhelyzetre irányuló éberség a teljes figyelmet a testre összpontosítja, bármilyen helyzetet vegyen is az fel: ha járunk, feladatunk tudatában lenni a járásnak, ha állunk, tudatában lenni az állásnak, ha ülünk, tudatában lenni az ülésnek, ha fekszünk, tudatában lenni az fekvésnek, és mikor testhelyzetet változtatunk, tudatában lenni a testhelyzetváltozásnak. A testhelyzetekre irányuló szemlélődés megvilágítja a test személytelen természetét. Megmutatja, hogy a test nem valamiféle én, és nem valamiféle énnek a tartozéka, hanem pusztán élő anyagból álló szerkezet, mely alá van vetve a szándékok irányító befolyásának.

Bhikkhu Bodhi: A nemes nyolcrétű ösvény

2013. február 24., vasárnap


Egyszer a Buddha odament Ráhulához, rámutatott egy csészére, amiben egy kevés víz volt, és megkérdezte: „Ráhula, látod ezt a csekély maradék vizet a csészében?” Ráhula így válaszolt: „Igen, uram!” „Nos, Ráhula, ilyen csekély a szellemi teljesítménye annak, aki nem fél szándékosan hazudni.” Ezután a Buddha kiöntötte a vizet, letette a csészét, és ezt mondta: „Látod, Ráhula, hogyan öntöttem ki ezt a vizet? Aki szándékosan hazudik, ugyanilyen módon hajítja el az összes szellemi teljesítményét, amit elért.” Majd így folytatta: „Látod, ez a csésze most üres? Aki nem szégyell hazudni, abból ugyanígy hiányzik bármiféle szellemi teljesítmény.” Aztán a Buddha lefelé fordította az csészét és azt mondta: „Látod, Ráhula, hogyan fordítottam lefelé a csészét? Aki szándékosan hazudik, az ugyanilyen módon állítja a feje tetejére szellemi teljesítményeit, és képtelenné válik bármiféle fejlődésre.”

Bhikkhu Bodhi: A Nemes Nyolcrétű Ösvény

2013. január 15., kedd

A fül akupresszúrás pontjaihttp://www.gyakorlatitermeszetgyogyaszat.eoldal.hu/fenykepek/reflexzonak-es-akupunkturas-pontok/reflexzonak-es-akupresszuras-pontok/a-ful-zonaterkepe.html


http://www.naturtanya.hu/index.php/fulakupresszura-132.html

2013. január 9., szerda

Yang 10
 Yang 10-es forma
杨式十式 yángshì shíshì
Yang Style 10-Movement Form

1. Nyitás                                               无极势        wújí shì      Commencing posture

2. Majmok visszaverése                         倒卷肱        dàojuǎngōng   Repulse monkey

3. Térdsöprés                                       搂膝拗步 lǒuxī àobù     Brush knee in twist step

4. Vadló sörényének szétválasztása       野马分鬃 yěmǎ fēnzōng    Part the wild horse's mane

5. Felhőben járó kezek                          云手   yúnshǒu           Wave hands like clouds

6. Aranykakas egylábon áll                    金鸡独立 jīnjī dúlì     Golden rooster stands on one leg

7. Sarokrúgás                                       蹬脚   dēngjiǎo          Kick with heel

8. Ragadd meg a madár farkát              揽雀尾        lǎnquèwěi     Grasp peacock's tail

9. Öleld át a tigrist (keresztező kezek)    十字手        shízìshǒu     Cross hands

10. Zárás                                             太极还原 tàijí huányuán Closing posture