2012. október 10., szerda

Qigong / Csikung 5.


A Qi irányítása hasonlatos

egy gyöngy befűzéséhez

kilenc kanyarulattal a lyukba.

Nincs, amit ne járna át.


Lao-zi mondja:

„Az út a befelé figyelés; visszatérés önmagunkhoz. Ezért, a tudomás növekszik, a káprázat szertefoszlik, ha a bölcsesség növekszik, az ostobaság elmúlik.

A sebes patakba ugyan ki nézne, hogy önmagát meglássa?! A patak mégis tükörként használható: ha nem látod önmagad, befelé fordulsz, békére lelsz, és nem szórod szét magad a világba.” (Wen-zi 94)

A „kilenckanyarulatú gyöngy” egy gyöngy, s benne egy kanyargó ösvény. Ha az emberi testet egy gyöngyhöz hasonlítjuk, megérthetjük, hogy a négy végtag és a száz csont tele van kanyarulatokkal. Ha képesek vagyunk a Qi-t a végtagokba irányítani bármiféle megszakítás nélkül, akkor el fogjuk sajátítani a „kilenckanyarulatú gyöngy” befűzésének szakértelmét.

          Ren Mo                                                                                 Du Mo
http://underthemoonshadow.blogspot.hu/2012/03/eight-main-psychic-channels.html

A tanítvány először az egyenletes légzésre, majd a Qi irányítására törekedjen – először az ún. kis körben, azaz a Fogantatási (Ren Mo) és a Kormányzó (Du Mo) vezetéken - , s végül az egész testben. Nagyon fontos a lassú, egyenletes és türelmes fejlődésre való törekvés.


Dr. Yu Fu-nian – Schwanberger József: A Taijiquan művészete

2012. október 7., vasárnap

Qigong / Csikung 4.


A görög mitológiában van egy ichor nevű anyag, mely az istenek ereiben folyva, vérüket különlegessé teszi. A kínai hiedelem szerint azokon az energiákon kívül, amelyeket a nyugati tudomány felderített az emberi testben, van még egy energia, ezt hívják Csínek. Általában belső energiának fordítják, és a Csi Kung ennek a belső energiának a művelését jelenti.

A Csi kung tanulmányozása messze visszanyúlik a Taj Csi formák eredetén túlra. Ide tartozik bizonyos állások felvétele, a légzés szabályozása és a koncentráció. Egyes szakértők szerint a Csi Kung gyakorlása vagy négyezer évvel, a Jao-korszakig vezethető vissza. A Tavasz és ősz évkönyvekben az áll, hogy olyan emberek, akik nyirkos, nedves körülmények közt élnek, amely a szellem és a véráram stagnálásához vezet, jól teszik, ha bizonyos légzőgyakorlatokat végeznek, és egy táncfélét művelnek. Az i.e. 770-222 közötti időszakban, a Hadakozó fejedelemségek korszakában a következőket írták:

„Ha szándékkal lélegzel be és lélegzel ki, ez segít, hogy megszabadulj az elhasznált levegőtől és friss levegőhöz juss. Hosszabb lesz az életed, ha úgy mozogsz, mint egy medve, úgy nyújtózkodsz, mint egy madár.”

Paul Crompton: TAJ CSI

 

Qigong / Csikung 3.


Dan Thien: szó szerint „Elixír mező” azaz olyan testtájak, amelyek képesek a Qi (elixír) tárolására és termelésére a testben (a felső és a középső Dan Tien ennek megfelelően a szemöldök és a napfonat magasságában, az alsó a köldök alatt 3-5 centiméterrel található).

Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai qigong gyökere
 


 

Három Dan Thien pont van a testünkben, az alsó helyileg megegyezik az indiai kultúrákból ismert 2. csakrával – a köldök alatt kb. 3-4 cm-rel helyezkedik el, és befelé kb. 4 cm-re van. Az alsó pontot használják a harcművészetekben, így pl. a Taj Csiban az energiagyűjtésre.

Dr Mingtang Xu – Dr Berend Iván: A chi kung világa
 

2012. október 4., csütörtök

Qigong / Csikung 2.

Minden qigong rendszer három alapvető tényezőre épül:

- A Yin/Yang energiarendszerre
- Az Usin (Öt elem tana) rendszerre és az meridiánok (energetikai csatornák) hálózatára
- Az akupunktúrás (biológiailag aktív) pontokra

Dr Mingtang Xu - Dr Berend Iván: A chi kung világa

yin és yang
5 elem2012. október 3., szerda

Qigong / Csikung 1.
A Liang-dinasztia idejében (502-557) a császár meghívott egy buddhista szerzetest, név szerint, Da Mo-t (Bodhidharmát), aki korábban indiai herceg volt, hogy prédikáljon a buddhizmusról Kínában. A császár tetszését nem nyerte el Da Mo buddhista elmélete, ezért a szerzetes visszavonult a Shaolin-kolostorba.
Amikor Da Mo megérkezett, a papokat igen gyenge fizikai és egészségi állapotban találta, így elvonult, hogy eltűnődhessen a problémán. 

Kilenc évnyi magány után ismét felbukkant, és két értekezést írt: Yi Jin Jing (Az izmok és az inak átalakításának könyve) és a Xi Sui Jing (A csont- és az agyvelő tisztításának könyve). Az előbbi megtanította a papokat arra, hogyan őrizzék meg egészségüket, és erősítsék meg fizikai testüket. Az utóbbi pedig arra oktatta őket, hogy miként használhatják a Qi-t velejük megtisztítására, valamint vérük és immunrendszerük megerősítésére, csakúgy, mint az agy energiával való feltöltésére és a megvilágosodás elérésére.  Mivel a Velőtisztítás nehezebben érthető és gyakorolható volt, az oktatási módszereket titokban adták tovább minden generáció egyes kiválasztottjainak.
Miután a papok alkalmazták az izom-ín átalakító gyakorlatokat, rájöttek, hogy nem csak egészségi állapotukban történt javulás, hanem fizikai erejük is megnövekedett. Amikor ezt a gyakorlatot beépítették a harcművészeti formákba, jelentősen megnőtt technikáik hatékonysága. Emellett a Qigong harci tréning mellett a Shaolin papok létrehozták a Gongfu öt állat stílusát, amely a különböző állatok harcmodorát imitálta. A tigris, a leopárd, a sárkány, a kígyó és a daru az utánzott állatok.

Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai qigong gyökere


A képek fellelési helye: 

2012. szeptember 12., szerda

Mesterem mondotta :- A YiLu Formát nem rövidíthetjük le az ismétlődések csökkentésével, nem szabad, mert EGY, a benne lévő MINTÁZAT az ismétlések és a szekvenciák által jön létre, és mert épp pont ez a MINTÁZAT teszi lehetővé, hogy a gyakorló megfelelőképp eltévedjen benne, mint egy alkalmas Labirintusban, és csak a végrehajtás egy magasabb szintjén , kb egy évtized múlva lesz majd képes kitalálni belőle. Ekkor már képes lesz megfelelőképpen artikulálni a 83-as YiLu szorosan kötött mondatait. Space Odyssey Voyage To The Planets . A YiLu lelke épp maga a Mintázat!

Juhász Nándor Art

http://www.youtube.com/watch?v=cKV_8mSKrbQ&feature=BFa&list=ULswKS_cQd5hU

2012. július 5., csütörtök

Sétáló meditációA gyakorlat első része, hogy fejlesszük a szamádhit, és ehhez összpontosított erőfeszítésre van szükség. A szamádhi páli nyelven az elme összpontosítását jelenti, az egypontú figyelem kifejlesztését az éberség és koncentráció fokról-fokra jobb elsajátításával. Az elme összpontosításához az embernek szorgalmasnak és elhatározottnak kell lennie. Ez mindenekelőtt egy bizonyos fokú testi és mentális összeszedettséget igényel. Az ember azzal kezdi megalapozni a figyelmét, hogy a kezeit összefogja maga előtt. A testtartás összeszedettsége segít az elme összeszedettségében. Miután így felvettük a testtartást, álljunk nyugodtan és fordítsuk a tudatos figyelmünket a testre.
….
… járás közben irányítsd a figyelmed egészét a talpaidra, a különféle érzetekre és benyomásokra, ahogy azok keletkeznek és elmúlnak.
Ha az éberséged gyenge (vagyis az elméd gyakran elkóborol), akkor sétálj nagyon lassan, addig amíg meg nem tudsz maradni a jelen pillanatban minden lépésnél. Kezdd azzal, hogy megalapozod az éberséget az ösvény elején. Amikor az ösvény közepére érsz, tedd fel magadban a kérdést: „Hol jár az elmém? A talpak érzéseire figyel? Tudatában vagyok azoknak az itt és most történő érintkezésből eredő érzéseknek a jelen pillanatban?” Ha az elme elkóborolt, hozd vissza a talp érzéseihez, és folytasd a sétáló meditációt.


Ácsán Nyánadhammó 
Fordította: Gambhíró

2012. május 7., hétfő

Titkos kardtartás 3.


Élt egyszer egy ember, Zhuge Liang, aki arról volt híres, hogy úgy bánt a széllel, mint a kezes báránnyal.
Abban az időben Kína három országra tagolódott; a Jangce északi folyása mellett terült el a legnagyobb közülük, délen pedig a két kisebb birodalom. Az északi országnak hatalmas hadserege volt, mely különösen a lovas hadviselésben volt jártas. Uralkodójának eltökélt szándéka volt, hogy meghódítja a két kisebb államot. Csakhogy szembe kellett néznie azzal a nehézséggel, hogy serege tapasztalatlan volt a vízi hadviselésben, pedig át kellett kelnie a Jangcén, miközben visszaveri a déliek csapatait.
Ráadásul az északiakat a tengeribetegség képtelenné tette a csatára. Hogy minél stabilabbá tegyék a hajókat, úgy tudjanak rajtuk harcolni, mint a szárazföldön, roppant hidakkal kötötték össze azokat.
A Jangce déli folyásánál lévő két ország uralkodója tudomást szerzett a tervről. Hamar rájöttek, hogy az összekapcsolt hajókat könnyebb felgyújtani. Annyi fával és olajjal feltöltött apró hajót készítettek elő, amennyit csak tudtak. Ezekkel szándékoztak körülvenni az északiak flottáját.
Bármilyen jó tervet eszeltek ki, volt egy probléma: a tél. Mert télen a szél északról fúj, Mongólia felől. Ez a szélirány pedig nem kedvezett nekik. Keleti szélre volt szükségük. Nem csak, hogy hajóikkal közel kerüljenek az ellenség összekapcsolt hajóihoz, hanem azért is, hogy a szél nekik kedvező irányba szítsa a tüzet a hajókon.
Ekkor Zhuge Liang, a kormány tanácsadója azzal állt elő, hogy majd ő megzabolázza a szelet, és három napra megváltoztatja annak irányát. Azt kérte, építsenek számára egy magas dobogót, és semmilyen körülmények között ne zavarják meg három napos meditációjában.
Zhuge Liang felmászott a dobogóra, és három napon át meditált. Egyik kezében a kardját tartotta, másik keze titkos kardtartásban volt. A harmadik napon a szél iránya megfordult.
A keleti szél feltámadt, és a déli birodalmak hajói meglódultak. Hamarosan lángokban állt az ellenséges hajókaraván. Három napig fújt a szél, szította a tüzet, és megölt több mint egy millió katonát. Alig nyolcvanan maradtak, hogy megvédjék a visszavonuló hadvezért.

James Drewe:Taiji jian 32 posture sword formZhuge Liang


2012. március 11., vasárnap


Gautama előtt végre megnyílt az életek sokaságán keresztül őt fogvatartó börtön ajtaja. A börtön őre a tudatlanság volt, amely elméjét akképpen burkolta homályba, amint a viharos fellegek rejtik el a Holdat és a csillagokat. A megtévesztett gondolatok végtelen hullámaival elborított elme tévesen osztotta fel a valóságot alanyra és tárgyra, énre és nem-énre, létezésre és nem-létezésre, születésre és halálra. Ezekből a megkülönböztetésekből hibás nézetek fakadtak. Az érzések, a vágyak, a hatalom és a törekvés börtönfalait még vastagabbá tette a születés, az öregség, a betegség és a halál okozta szenvedés. Nem volt más teendő, mint a börtönőrt megragadni, és valódi arcát megnézni... Amikor ez megtörtént, a börtön eltűnt, és soha nem épült fel újból.
Thich Nhat Hanh

2012. február 27., hétfő


Először rendezetlen falkában rohanták meg; szagok, fények, neszek gomolygó forgataga. (…) Hol vannak a tiszta emlékek? Majdnem mindegyikben összemosódnak a más-más időkből való élmények, egymásra rakódnak, elvesztik eredeti valóságukat. Nincsenek emlékek, ez egy másik személyiséggel újraélt élet, mely részben amaz emlékekből ered. Nem lehet megváltoztatni az idő irányát, hacsak nem csukott szemmel, süketen él az ember.
Csönd volt. Wolf lehunyta a szemét. Zuhant tovább előre, és kiterült előtte képzelt múltja négydimenziós, hangos térképe.

2012. február 19., vasárnap

2012. február 14., kedd


Mondd a mantrát (II.)

Hangsúlyoznom kell a mantra mondásában való kitartás fontosságát, mert amikor elkezdünk szemlélődni, gyakran elég hamar elérkezünk a békesség birodalmába., és kellemes érzések töltenek el, akár eufória is. A mantra ilyenkor zavarónak tűnhet. Nem akarjuk elhagyni ezt a kellemes fennsíkot, megpróbálunk ott maradni, ahol vagyunk, ott tábort verni, és így nem indulunk tovább felfelé a hegyen. Abbahagyjuk a mantra mondását. Éppen emiatt sokan szükségtelenül hosszú, terméketlen időszakot élnek át, s nem haladnak előre. A táguló tudat és a Lélek elmélyülő megtapasztalásának lehetőségeit elcserélik egyfajta lebegő ájtatosságra, egyfajta vallásos kábulatra.
Cassianus, az imádság 4. századi nagyszerű mestere, tanítónk a meditációban szintén észlelte ezt a veszedelmet, és pax perniciosanak, azaz ártalmas békének nevezte.
Amikor szemlélődni kezdünk, mindnyájan valamiféle azonnali misztikus tapasztalatban reménykedünk, és hajlamosak vagyunk túlértékelni az első szokatlan élményeket, amelyeket meditáció közben átélünk. De mindez nem fontos. Az a fontos, hogy kitartsunk a mantra mellett, és önfegyelmünkkel felkészüljünk a hegy meredekebb lejtőire

John Main: Szótól a csendig. A keresztény meditáció

2012. január 22., vasárnap


REMETE
Igazad van. Belátom, hogy igazad van. Ó, milyen

nagyon igazad! Hallgass ide. Egy napon, amikor már
hónapok óta, talán egy év óta éltem itt, egyszer csak
látok a földön valamit, valami csillogót. Egy csillogó
követ. Felemeltem. Nézzétek, itt van. Csillámkő.
(Megmutatja a kis követ, amelyet tükörként használ,
mikor a szakállát fésüli) Mikor megnéztem magam ebben
a csillámkőben, akkor láttam, micsoda pompás
szakállam nőtt. Nosza, kerestem egy darab fát,
megfaragtam fésűnek, és elkezdtem ápolni a szakállam!
Fésültem, babusgattam! (Ahogy beszél, egyre ingerültebb
lesz, egyre dühösebb önmagára) És nektek van igazatok!
Azóta csak a szakállammal foglalkoztam! Annak előtte
csak a padlizsánon járt az eszem, és miután elvonultam
a sivatagba, csak a szakállammal foglalkoztam! Egész
életemet a szakállamnak szenteltem! (Feláll, tépni kezdi
szakállát, és szerte-szét hajigálja a szőrszálakat) De most
vége! Majd meglátjátok! Kitépem ezt a nyomorult
szakállt! Ezt az átkozott szakállt! Kitépem! Elhajítom!
Hadd sodorja a szél! Nemsokára nem lesz szakállam!
Egy csepp se! Egyetlen szőrszál se marad belőle!
(Ebben a pillanatban a Galamb ismét nevetni kezd. A remete
meghökkenve hagyja abba tevékenységét, ránéz és
megkérdi)
Most mit nevetsz?


GALAMB
Hogy mit nevetek? Azt, hogy még most is csak a

szakálladdal foglalkozol!Farid Uddin Attar - CLAUDE CARRIERE 
A madarak tanácskozása (leöltés)


2012. január 4., szerda

A delphoi kocsihajtó


                                                                    
                                               http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kda/0/218                                                                            


http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/4het/muvtori/muvtori4.html

Ez a Tao te king mondanivalója. … te vagy a király, a kocsihajtó, és hozzád képest semminek és senkinek ezen a földön valósága nincs. Te vagy a Lét. Te vagy a realitás. Te vagy a halhatatlan, isteni lélek, az egyetlen személy, az egyetlen szubjektum. És tudjad meg, hogy feladatod csak egy van: lenni. “Délnek fordulni és nézni.” Mindent látnod kell, mindent tudnod kell – de nem jelentésekből és besúgóktól és kémektől. Tudnod kell úgy, hogy előbb tudod, még mielőtt megtörténik. Te vagy az éber –  te jársz az úton, te vezetsz. A vezetés nem tevékenység. A vezetés a lét maga. A kocsihajtás nem cselekvés. A kocsihajtás annyi, mint  az úton járni,  s az úton járni annyi,  mint lenni – teljes éberséggel, napfényes  isteni értelemmel lenni. Az, hogy egyedül te vagy az, aki: van, te vagy az, aki lát, te vagy az, aki tud, az tesz téged erővé. Ez az erő nem cselekvés. Ez a sugárzó lét. A te fényedben ragyog a nép; a te erődből él az ország; a te parancsodra nő a gyümölcs és a gabona; a te szavadra kel és nyugszik a nap. De nem szabad tenned semmit és mondanod semmit, csak adni, de csak magadat. Ez az, amit úgy hívnak, hogy: áldás. Te vagy az áldás a földön, az isteni értelem feloldó érintése. “Az Ég taója: áldani.”