2011. december 31., szombat

Leborulás


Amikor testünk az öt ponton (térdek, kezek, homlok) a földet érinti, gondoljunk arra, hogy az öt zavaró érzelem (harag, ragaszkodás, nem-tudás, büszkeség és féltékenység) eltávozik belőlünk, és eltűnik a földben. Ezáltal teljes tisztulást tapasztalunk. A Leborulások két aspektusa a tudat mérgeinek eloszlatása és a Három Drágakő áldásának befogadása – lehetővé teszi a büszkeség, a ragaszkodás, a féltékenység, a harag és a nem-tudás átalakulását az öt bölcsességgé. Bíznunk kell abban, hogy ez az átalakulás ténylegesen végbemegy, és hogy természetes, bennünk rejlő képességünk van e bölcsességek kifejlesztésére.

Láma Gendün Rinpocse: A leborulásokról

2011. december 30., péntek

A napi gyakorlás


A napi fegyelmezett gyakorlás egyik fő érdeme az, hogy könnyedén átlátunk a múlékony kedélyállapotok csábításán. Ha elkötelezzük magunkat amellett, hogy korán felkelünk a meditációhoz, az függetlenné válik attól, hogy egy bizonyos reggel fel akarunk-e kelni,vagy sem. A gyakorlás magasabb mércét állít elénk: hogy emlékszünk-e az éber jelenlét fontosságára és arra, hogy milyen könnyen úrrá lehet rajtunk a tudatosságot és érzékenységet nélkülöző élet gépiessége. Már önmagában az megedz bennünket, ha korán felkelünk, hogy gyakoroljuk a nem cselekvést. Elegendő hőt termel atomjaink újrarendeződéséhez, valamint a tudat és a test új és erősebb kristályrácsával lát el minket, mely elősegíti, hogy őszinték maradjunk, és emlékeztet arra, hogy az élet sokkal többről szól, mint a dolgok elintézéséről.


A fegyelmezett gyakorlás olyan állandóságot kölcsönöz, mely független attól, milyen napod volt tegnap, és milyen nap előtt állsz ma. Különösen azokon a napokon próbálok időt szakítani a formális gyakorlásra - még ha csak néhány percet is -, amikor nagy jelentőségű - örömteli vagy fájdalmas - események történnek, amikor a tudatomat és a körülményeket teljes zűrzavar jellemzi, amikor sok a teendőm, és erős érzések jelennek meg. Ily módon kisebb az esélye, hogy elszalasztom e pillanatok jelentőségét, s talán egy kicsit ügyesebben is jutok át rajtuk.


JON KABAT-ZINN
BÁRHOVÁ MÉSZ, OTT VAGY


2011. december 29., csütörtök

A megvilágosodás ékköve

61.
A szamszára oka, hogy a tudat érzékeléséhez, 
Mint valósághoz ragaszkodunk.
Ha engeded, hogy tudatod természetes, gondolatoktól
Mentes állapotban nyugodjon,
ez maga Csenrézi, a Tudat Végső Természetében
Való Magasztos Megpihenés.
A tudat végső természetében nyugodva,
recitáld a hat szótagú mantrát.

Patrul Rinpocse

Katmandu, 2008

2011. december 27., kedd

A Tao te king 15. verse


A Tao te king versei között van egy (XV.), amely az őskori Mesterről szól.
„A régi Mesterek meg tudták nyitni a lezárt rejtélyeket” – mondja mindjárt bevezetésül. A mondat a létről és az életről, a nyíltságról és a zártságról, az éberségről és a kábaságról megbeszéltek után különösebb nehézséget nem nyújt. Az Élet Mesterének legfontosabb tevékenysége és hivatása a megnyitás volt. Ahol az élet lezárult, ahol elkezdett merő élet lenni, semmi más, csak biológiai folyamat, ott a Mester, mint a nép vezetője a sivatagban, amikor a kősziklából vizet fakaszt, az életet a lét számára ismét megnyitja. A helyet, ahol a lágy, a passzív élet elkezd megkövesedni, ismét felszabadítja és a lét spirituális erői számára hozzáférhetővé teszi. Ez volt a Mester tudása. Mert az életnek lágynak, passzívnak kell lenni – érzékenynek –, intenzíven érzékenynek, hogy a lét isteni erőit be tudja fogadni. Lágynak kell lenni, mint az asszony vagy a csecsemő. „Ami a földön a leglágyabb, legyőzi azt, ami a földön a legkeményebb.” – „A lágy legyőzi a keményet, a gyenge legyőzi az erőset.” – "Ha az ember erősödik, öregszik."

Hamvas Béla: Scientia sacra

15
akik a régi időkben kiválók voltak mint mesterek
titokzatosak voltak előkelők mély tudományok ismerői
kikutathatatlan sejtelmesek
annyira érthetetlenek 
hogy akár le is lehet rajzolni őket
vigyázatosak voltak
mint aki télidőben átgázol egy folyón
körültekintők
mint aki mind a négy szomszédjától retteg
csupa méltóság
mint egy vendég
engedékenyek
mint amikor már olvadozik a jég
tisztességesek
mint a faragatlan tuskó
távoliak
mint a völgyek
zavarosak
mint a sáros pocsolyák
van-e hát aki ezt a zűrzavart itt földerítené
Lassan kitisztul
van-e aki sokáig várni tud tetteknek idejéig
Lassacskán élni kezd
törődj az Úttal s ne kívánj olyan nagyon kiteljesedni
ha nem kívánsz kiteljesedni
fáradt lehetsz anélkül hogy
meg akarnál újulni mindjárt

Karátson Gábor fordítása

15. AZ ERÉNY RÉGI PÉLDAKÉPEI
A hajdankor bölcsei okosak, finomak,
szellemesek, mélyértelműek voltak.
Mivel mélyértelműek voltak,
nem értették meg őket teljesen.
Mivel nem értették őket eléggé,
azért megkísérlem őket megérteni.
Mily óvatosak voltak!
Mint az az ember, aki télen átkel a folyón.
Mily éberek voltak,
mint mikor valaki mind a két szomszédjától fél.
Méltóságosak voltak, mint egy idegen.
Előzékenyek voltak, mint amily olvadékony a jég.
Egyszerűek, igénytelenek voltak, mint a nyers fa.
Szeretetreméltóak, kedvesek voltak, mint a völgy.
Titokzatosak voltak, mint a mély víz.
Ki tudja a homályosat megvilágítani?
Ki tud életet lehelni a holt anyagba?
Aki telítve van a Taoval,
annak nincs szüksége más teljességére.
Aki más teljességére nem törekszik,
azt az új meg nem vakítja.
Az, ha egyszerű is, tökéletes.


 Ágner Lajos fordítása

2011. december 14., szerda

Tao te king

Lao-ce: Tao te king 


16.

juss el a végső ürességig
állhatatosan őrizd a csendet
a tízezer dolog mind együtt föláll
látom ahogy fordulni kezdenek
a dolgok valamennyien
visszafordulnak gyökereikhez
a gyökerekhez visszatérni: csend
azt mondjuk: az Ég elrendelése
mennyei sorsához aki visszatér: maradandó
a maradandót megismerni: fény
nem ismerni a maradandót: téboly és verem
a maradandó ismerete: türelem
aki türelmes abban nincs előítélet
nincsen benne előítélet körben halad
körben halad vagyis nagy
nagy vagyis ő maga az Út
az Út
csak fut
tovább
lehull
a test
semmit se
veszt

Karátson Gábor fordítása