2011. november 29., kedd

Dzogcsen


A Dzogcsen fő pontja a szemlélet, a Természetes Állapot felismerése, és a benne való folyamatos tartózkodás az út. Ez minden közt a legmagasabb. Alatta nyolc másik jána (jármű) van, ahol a gyakorló nem számít, hogy elmésen vagy tudatlanul – ragaszkodik (’dzin-pa) a valósághoz és a cselekedethez (bja-ba), mellyel be akar valamit teljesíteni. A Dzogcsen, ezzel szemben, teljességgel mentes minden megragadástól, tartástól, és felszabadító cselekedettől (’dzin-med). Mikor gyakorlóként elkezdjük a Dzogcsen útját, valaki, aki maga is közvetlenül tapasztalja a Természetes Állapotot, be kell, hogy vezessen minket. Pusztán egyszer találkozni vele, mint egy új ismerőssel, nem elég. Fel kell fedezni magunkban a Természetes Állapotot, újra és újra átélve, és így nem marad kétségünk felőle. Ezért gyakorolnunk kell, rátekinteni a gondolatainkra, észrevéve, ahogy feljönnek, tartózkodnak, és eltűnnek.
Meg kell néznünk, honnan jönnek föl, hol tartózkodnak, és hová mennek. Így felfedezzük, hogy a gondolatok anyagtalanok, pusztán feljönnek, és újra eltűnnek, nem hagyva maguk után nyomot. Ha nem avatkozunk bele, vagy nem igyekszünk őket megváltoztatni, felszabadítják és eloszlatják önmagukat. Ezért meg kell tanulnunk, hogyan tartózkodjunk és maradjunk módosítások nélkül ebben a Természetben. Itt nincs semmi változtatnivaló, módosítani való, helyrehoznivaló (ma bcsosz-pa). A gondolatok csupán feljönnek és felszabadulnak. 

Lopön Tenzin Námdák Rinpocse: Dzogcsen - A filozófiától a szivárványtestig

2011. november 13., vasárnap

Shen 3.


Shen
A tudat egyik aktív megjelenési formája a Shen. A Shen ugyan szellemet jelent, de valójában annak minőségére utal. Ez az egyik legkifinomultabb energia, amely, ha nagy mennyiségben áll rendelkezésre, akkor a test folyamatai ennek használatával könnyen irányíthatóvá válnak. Ennek az az oka, hogy ahol a Shen megjelenik, vagyis nagy a szellemi energia, ott a Qi is hamarosan összegyűlik. A Shen központja a két szemöldök találkozási pontja felett, a homlok közepe alatti kis mélyedésben található. Ezt hívják felső Dan Tiannek. Ha ide megfelelő mennyiségű energiát gyűjtünk, akkor képesek leszünk olyan energiákat meglátni, amelyeket finomságuk miatt eddig még nem érzékelhettünk. A Shen hatása életünkre óriási, mégis igen ritkán alkalmazzuk. A modern társadalmak a gondolatokat jutalmazzák, és mivel a szellem a gondolatok ellentéte, legtöbbször passzív marad. A Shenünk gondolkodás hiányában nem kételkedik, ezért döntései magabiztosak és helyesek. A világ bölcs uralkodói mind nagy szellemmel rendelkeztek. Ha ezt a részünket képesek vagyunk tudatosítani, és kezünkben tartan, továbbvihetjük azt a halálunk utánra is.

Havasi András: A TaijiQuan elmélete és filozófiája

Sen
Ez a legnehezebben definiálható energia. Gyakran fordítják a szellem szóval. A stabil Sen hiánya őrültséghez vezet, erőszakossághoz, depresszióhoz, belső zavarhoz. A stabil Sen jelenléte tisztaságot hoz, olyan érzést, hogy az ember összhangban van az élettel, harmóniában más emberekkel.

Paul Crompton: Taj Csi

v.ö.:

2011. november 10., csütörtök

Shen 2.


A Shen szélesebb körű jelentése magában foglalja egész mentális, érzelmi és spirituális tudatosságunkat. Így nem csak a szívhez, hanem a belső szervekhez, a mirigyekhez, az agyhoz, az emlékezéshez, az idegrendszerhez, az érzékekhez, az érzelmekhez, a finom testekhez és személyiségünk minden lehetséges részéhez, mind a tudatoshoz, mind a tudattalanhoz kapcsolódik.
A Shen  magasabb szintű jelentése az eredeti Shen (Yuan Shen), az eredeti tudat, vagy eredeti szellem. Ez a jelentés eltér a közönséges tudattól, melyet befolyásolnak a körülmények és a tapasztalások. A nyugati vallások szóhasználatával élve az egyéni lélek és az egyetemes lélek bennünk lakozó része közötti különbségről van szó. Az eredeti Shen feltétel nélküli és határtalan. Gyakran hasonlítják tükörhöz vagy kristálygömbhöz, mely tiszta és üres, így visszatükrözi az egész világot. A taoisták néha faragatlan tömbnek hívják, mert nem hatott rá a világ, és teljes potenciáljában él.

2011. november 3., csütörtök

Shen 1.


Shen
(szellem)

A kínai shen szó a szellem mellett jelent még istenséget és lelket is. Egy igen különleges kategóriája az ókori kínai mitológiának és kozmológiának. A szellemen azokat az égi lényeket értették, akik a gonosz szellemek, démonok (gui) ellentétei. Ezenkívül a szellem volt az a lelket adó princípium, amely minden élőlényt irányít. A középkorban a szellemet egyfajta "életerőként" értelmezték, amely minden ember szervében, különösen a szívében jelen van, és vörös madárként képzelték el. Az ős- elemekről szóló tanítás szerint a szellem a tűzzel áll kapcsolatban. A szellem megjelenési formája az égen a hőség, a földön a tűz. A késő népi mitológiában a szellem egyszerűen jó szellem vagy istenségként jelenik meg.


A Shangjing hagyományban a testre úgy tekintenek, mint különféle istenek és szellemek (shen) lakhelyére. Ezek, a test különböző pontjain élő istenségek védelmezik meg a testet a betegségektől, járványoktól. A meditáció terminusa az ’istenek megőrzése’ (cunshen) arra a folyamatra utal, melyben a gyakorló megőrzi a testében lévő istenségeket, nem engedi eltávozni őket, így tartja fenn a harmóniát a mikrokozmosz és a makrokozmosz között.  (A taoista, táplálkozásra vonatkozó rendszabályok között van egy, a szagos növények fogyasztásától, mint pl. a hagymaevéstől tiltó parancsolat, mely szintén erre az elképzelésre épül, hogy ti. a taoista hit szerint az ételben lévő ’szagos növények’ kikergetik testünkből az isteneket.)