2011. január 26., szerda

Satipatthana

Hat dolog feladása nélkül nem lehetséges, ó, szerzetesek, a testet tudatosítva szemlélni a testet...az érzéseket tudatosítva szemlélni az érzéseket... tudatára ébredve a tudatnak szemlélni a tudatot ... a tudattartalmakat tudatosítva szemlélni a tudattartalmakat. Melyik ez a hat?

Vágyakozás a tevékenykedésre, vágyakozás a csevegésre, vágyakozás az alvásra, vágyakozás a társaságra, az érzékek ellenőrzésének hiánya; mértéktelen evés.

Satipatthana - A szabadulás virágai 
Az első lépések - Akadályok


2011. január 24., hétfő


Az ókori kínai gondolkodás a testet nem anatómiai halmaznak tekinti, hanem energetikai kapacitásnak.(1) Születésünkkor a mindent átfogó ősleheletből kapunk életünkre elég energiát, amivel a mi felelősségünk gazdálkodni. Ez a qi. Ugyanaz az energia, mely magának az univerzumnak is az ősanyaga. Összhangban van ez az elmélet mind az öt elem tanával, mind a yin-yang elméletével, és megvilágítja a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti egyenlőségtételt.
(1) Hidas Zoltán ford.: KÍNAI SZERSZÁMOSLÁDA Távol-keleti gondolkodási pozíció a Nyugat archeológiájához. François Jullien és Roman Herzog beszélgetése (letöltés)2011. január 22., szombat

Fehér felhők útja


Egy este, mikor éppen hazafelé tartottam egyik rajzkirándulásomról, miközben Li a sátrunkra vigyázott (felváltva őriztük a sátrat), egy idős láma jött elő az aranytetős templom melletti félig romos épületből. Barátságos mosollyal üdvözölt, noha valószínűleg éppúgy meglepődött, hogy idegennel találkozik, mint én magam.
Néhány üdvözlő szót követően lassan elindultunk körbe a templom körül, s időről időre megforgattuk az imamalmokat, amelyek kis fülkékben voltak itt is, ott is elhelyezve az épület külső falain. A fülkéket a hengerek mögött jámbor kezek régi kéziratok kiesett lapjaival tömködték tele, melyeket az omladozó templomépületek vagy sztupák romjai között találtak, mivel itt az a szokás, hogy a szent iratok legapróbb töredékét sem pusztítják el vagy rongálják meg soha.
- Láma vagy – fordult hozzám az öreg hirtelen, mintha hangosan gondolkodna - , de az országnak nem ebből a részéből való. Azért el tudod olvasni a szent iratainkat?
- Természetesen, el tudom.
- Akkor olvasd, mi van ide írva! – mondta, és kihúzott az egyik imahenger mögül egy oda rejtett kéziratot.
Én pedig felolvastam:
-  Tetteimet az összes élőlény javának és boldogulásának szentelem, akiknek száma végtelen, mint a mérhetetlen tér, hogy a szeretet és együttérzés ösvényét járva elérjem a tökéletes megvilágosodást.
Az öreg láma arca felragyogott, belenézett a szemembe, megragadta mindkét kezemet, mintha régen elveszett fivérét találta volna meg, és így szólt:
-  Akkor hát egy úton haladunk.
Több szóra nem is volt szükség, s miközben a lemenő nap sugaraiban a sziklák, mint őrtüzek lángoltak, én sietve elindultam az alattunk fekvő völgy irányába az apró sátor felé.

2011. január 19., szerda


A három kincs, a három összetevő az esszencia (Jing), a belső energia (Qi) és a szellem (Shen). Ha megvizsgáljuk ezt a hármast, itt is találkozhatunk a kínai filozófia és gyógyítás újra és újra felmerülő gondolatával, hogy bizonyos dolgok képesek egymásba alakulni.
Hosszú, elmélyült tanulás útján elsajátíthatjuk, miképp alakíthatjuk egymásba a három energiát. Ennek célja az, hogy a Jing-Qi-Shen hármas egyensúlyban tartásával hozzuk létre, és tartsuk fent az egészséget.2011. január 18., kedd

Taoista történet 6.


Ha a jó és rossz fogalmát sikerül megértened a sors és végzet összefüggéseiben, megérted azt is, hogy kizárólag a saját cselekedeteid mozdítanak el az egyik vagy a másik irányba. Semmilyen más külső tényező nem lép be életed számításaiba. Ha felismered és beteljesíted sorsodat, győztél. Ha a kísértésnek engedsz, egyre kuszább és homályosabb lesz a világképed.

Teng Ming-Tao: Taoista történet

2011. január 11., kedd

Guák 2.

A trigramtól egyetlen lépéssel, a trigramok minden lehetséges módon való párosításával, juthatunk el a 64 hexagramhoz, azaz a Yi Jingben szereplő jelekhez. 


    

2011. január 9., vasárnap

Az élet mulandósága

Egyszer néhány világi tanítvány megkérdezte Gese Potovát:
- Az összes Dharma közül, ha ki kellene választani egyet, melyik a legfontosabb?
- MInden Dharma közül - felelte Potova - , legfontosabb meditálni a mulandóságon.
Ha az elmúláson és a halálon elmélkedsz, az először is elvezet a Dharma felé forduláshoz, azután az erényes tettek gyakorlására ösztönöz, s végül segít megérteni minden jelenség lényegi azonosságát. 

Paltrul Rinpocse: Az élet mulandósága - Kün-Zang Láma szóbeli tanítása

2011. január 1., szombat

Guák(A yin-yangból) millió (technikát) hozhatunk létre, de mindegyik egyetlen (alapelvhez) tartozó marad.
Minden az Egyhez tartozik. A Taijiquan végtelen, de két pólusra és négy szakaszra oszlik.
Ismeretlen szerző: A megértés és alkalmazás éneke. Yang Jwing-Ming: A legendás mesterek taiji-titkai


Mindazok az analógiák, melyek az Öt elem tanához, vagy a yin-yang elmélethez tapadnak, a világ megértését szolgálják. Nincs ez másképp itt sem. Az univerzumban minden összefüggésben van mindennel. A régi kínaiak úgy gondolták, ha a yin és yang mozgása, a taiji mindenben érvényesül, és képesek vagyunk megkülönböztetni az egység pontjait, feltárulhat a közöttük lévő összefüggés is.
A taijiquanban minden egyes erőhatás hozzákapcsolódott a Yi Jing valamely guájához, és egy-egy technika egy vagy több, guák által leírt erőt tartalmaz. Így egy taiji formagyakorlat akár guák, xiangok (trigramok és hexagramok)  sorozatával is leírható.